Työsuhdevalikko

Sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (1.5.2022–30.4.2024) Pdf-versio on tämän sivun alla liitteenä.


Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet HALI, Sote, JHL, Talentia ja Salli ovat vahvistaneet 22.6.2022 saavutetun neuvotteluratkaisun. TESin piirissä on noin 70 000 työntekijää.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuskausi on 24 kuukautta (1.5.2022 – 30.4.2024).

Palkankorotukset sovittiin yhdelle vuodelle

Ratkaisu ylittää TES-kierroksen yleisen linjan nostaen selvästi toimialan kustannuksia sopimuskauden aikana. Ratkaisu nostaa erityisesti lähihoitajien ja korkeammin koulutettujen ammattiryhmien kuten sairaanhoitajien, sosionomien, varhaiskasvatuksen opettajien ja sosiaalityöntekijöiden lähtöpalkkatasoa pienentäen jälkeenjääneisyyttä kuntiin ja hyvinvointialueisiin.

1.9.2022

  • 2,0 prosentin palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
  • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen ammattihenkilöiden lähtöpalkkoihin.
  • Lähtöpalkat alle 5 vuoden työkokemuksella nousevat näissä ryhmissä yleiskorotuksen lisäksi vähintään 2,1 prosenttia. Muissa palveluslisäportaissa vähimmäistasoilla korotus on pienempi ja ylimmässä 11 v. palveluslisäportaassa ylimääräistä taulukkokorotusta ei ole. Ei myöskään niissä vähimmäistasoa ylittävissä G-luokissa, joihin alarajakorotus ei yllä.
  • Keskimäärin alarajakorotusten palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on noin 0,8 prosenttia.

Vuonna 2022 palkankorotukset ovat toimialalla yhteensä keskimäärin 2,8 prosenttia.

Isoimmassa ammattiryhmässä, eli lähihoitajatasolla, taulukkopalkkojen lähtötaso nousee kuitenkin enemmän, eli tässä ryhmässä vähimmäislähtöpalkkojen nousu on 4,1 prosenttia.

Palkkataulukot

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot (1.9.2021 ja 1.9.2022) ovat sivun alla liitteessä.

Tekstimuutokset

TESin teksteihin tuli muutoksia muun muassa työaikamääräyksiin ja lepoaikoihin. Perhevapaamääräykset päivitettiin uuden lainsäädännön mukaisiksi.

Palveluslisäjärjestelmää ja epäpätevyysalennusta kehitettiin. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita nostettiin. Iso panostus tehtiin työhyvinvointi- ja työsuojeluasioihin. Työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiä kehitettiin ja työhyvinvointiasioita edistetään työryhmässä.

uutinen: yksityiselle sosiaalipalvelualalle kaksivuotinen työehtosopimuS

Varhaiskasvatuksen liityntäpöytäkirja

TESin osana oleva varhaiskasvatuksen opettajien liityntäpöytäkirja OAJ:n kanssa on vahvistettu osapuolten hallinnoissa 2.7.2022.

Pöytäkirjan sisältö SAK-työajasta ja VES-päivistä on käytännössä ennallaan pienin täsmennyksin. Muutos aiempaan on se, että nyt myös OAJ:n jäsenillä on niin halutessaan oikeus valita luottamusmies TES:n luottamusmiessopimuksen mukaisesti ja sen mukaisin oikeuksin päiväkodeissa.

Liitteet

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (1.5.2022–30.4.2024)

tes_yksityinensosiaalipalveluala_web-1.pdf, 2 Mt

Lataa

Allekirjoituspöytäkirja: yksityisen sosiaalipalvelualan TES 1.5.2022–30.4.2024

Allekirjoituspöytäkirjasta selviävät palkankorotukset ja kaikki tekstimuutokset entiseen TESiin verrattuna vihreällä kursivoinnilla.

poytakirja-yksityisen-sosiaalipalvelualan-tyoehtosopimusten-uudistamisesta-1.pdf, 295 kt

Lataa

Allekirjoituspöytäkirjan tulkintaversio: yksityisen sosiaalipalvelualan TES 1.5.2022–30.4.2024

Allekirjoituspöytäkirjan tulkintaversioon on lisätty punaisella HALIn kommentit niihin kohtiin, joihin lisätietoa tarvitaan eikä täsmällinen tulkinta erityistilanteissa välttämättä suoraan selviä pöytäkirjasta.

poytakirja-yksityisen-sosiaalipalvelualan-tyoehtosopimusten-uudistamisesta_halin-kommentit-1.pdf, 309 kt

Lataa

LIITYNTÄPÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

tes2022-oaj-liite-ptk-final-002.pdf, 23 kt

Lataa

YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TAULUKKOPALKAT (1.9.2021 ja 1.9.2022)

yksityinen-sosiaalipalveluala-1-9-2021-ja-1-9-2022-taulukkopalkat.xlsx, 15 kt

Lataa

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (RU) 1.5.2022–30.4.2024

svenska-kollektivavtal_yksosala-2022-002.pdf, 1 Mt

Lataa

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (EN) 1.5.2022-30.4.2024

collective-agreement-for-the-private-social-services-sector-2022_paivitetty-05122022.pdf, 2 Mt

Lataa