Työsuhdevalikko

Sosiaalipalveluala

Neuvotteluja yksityisen sosiaalipalvelualan uudesta työehtosopimuksesta käydään parhaillaan. Edellisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.4.2022. TESien jälkivaikutuksen perusteella päättyneiden TESien mukaisia työsuhteen ehtoja noudatetaan myös 30.4. jälkeen.

Edelliseltä TES-neuvottelukierrokselta:

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet HALI, Sote, JHL, Talentia ja Allianssi vahvistivat hallinnoissaan 23.6.2020 saavutetun neuvotteluratkaisun. Varhaiskasvatuksen opettajia koskevasta lisäpöytäkirjasta sovittiin OAJ:n kanssa.

Sopimuksessa sovittiin seuraavasti:

Viikoittainen 30 minuutin kiky-työajanpidennys poistuu 31.8.2020 tai lähinnä ko. ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta alkaen.

Palkkausjärjestelmää kehitettiin kannustavaan suuntaan selkeyttämällä etenkin tehtäväkohtaisen lisän kriteeristöä. TESin teksteihin tuli muutoksia muun muassa työaikamääräysten, vaihtelevan työajan arkipyhälyhennyksen ja henkilökohtaisen avustajatoiminnan osalta. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita nostettiin. Vuosilomissa siirrytään viisipäiväiseen lomaviikkolaskentaan siirtymäajan jälkeen.

Osa palkankorotusvarasta suunnattiin alimpiin taulukkopalkkoihin, jotta palkkaeroa kunnan palkkatasoon pienennetään sovitusti ja samalla pidetään huolta alan houkuttavuudesta osaavasta työvoimasta kilpailtaessa.

Sopimuskausi on 25 kuukautta 1.4.2020 – 30.4.2022:

1.8.2020 1,3 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
31.8.2020 1,3 % palkkakustannusten kasvu KiKy-työajanpidennyksen päättymisen johdosta

Vuonna 2020 palkkakustannukset kasvavat yhteensä 2,62 %.

1.7.2021 1,5 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
1.9.2021 Kunkin vaativuusryhmän alarajan taulukkopalkkoihin tulevat seuraavat korotukset:

• Lähihoitajatasosta ylöspäin C – F ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 2 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 0,7 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 0,5 %. Muun Suomen C-ryhmän alaraja nostetaan G18C luokasta G19C luokkaan.

• Lyhyemmän koulutuksen A ja B ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,2 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %.
Suurimmillaan taulukkopalkkojen korotukset ovat 2 %, toimialan keskiarvon ollessa n. 0,60 %.

Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat suurimmillaan 3,53 %, toimialan keskiarvon ollessa 2,11 %.

Vaikutukset koko 25 kk sopimuskauden osalta:

• työnantajan palkkakustannusten nousu on Kiky-työajanpidennys huomioituna suurimmillaan 6,24 %, toimialan keskiarvon ollessa 4,78 %.

• työntekijöiden palkkojen nousu koko sopimuskauden osalta on suurimmillaan 4,88 %, toimialan keskiarvon ollessa 3,44 %

Liitteet

Sosiaalipalveluala palkkataulukot 23.6.2020

sos-palv-palkkataulukot-23-6-2020-final.xlsx, 27 kt

Lataa

Webinaariaineisto: Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.4.2020-30.4.2022

webinaari-sosiaalipalveluala_29-6-2020_.pdf, 641 kt

Lataa

Allekirjoituspöytäkirja

poytakirja-yksityisen-sosiaalipalvelualan-tyoehtosopimuksen-uudistamisesta.pdf, 240 kt

Lataa