Työsuhdevalikko

Sosiaalipalveluala

Hyvinvointialan liitto ja alan palkansaajaliitot hyväksyivät 5.3.2018 valtakunnansovittelija Minna Helteen yleisen linjan mukaisen sovintoesityksen yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan ratkaisemiseksi.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2.2018 – 31.3.2020

Työntekijäliittojen ilmoittamat lakot peruuntuvat, ja toimialaa koskenut työntekijäliittojen ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy.

Yksityisen sosiaalipalvelualan uuden TES-ratkaisun keskeinen sisältö:

  • Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta 1.2.2018 – 31.3.2020.
  • 1.4.2018 on 1,33 % yleis- ja taulukkokorotus. 1.4.2018 palkkataulukko
  • 1.4.2019 on 1,34 % yleis- ja taulukkokorotus
  • Alan palkkajärjestelmän kuuden vaativuusryhmän vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2018  0,9 % ja 1.6.2019  1,0 %. Näiden vähimmäistasokorotusten kustannusvaikutus toimialalla on 0,8 %.
  • Alarajakohdennukset kohdistuvat 1.6.2018 A-palkkaryhmässä G 11 tasoon, B-palkkaryhmässä G 14 tasoon, C-palkkaryhmässä G 17 tasoon, D-palkkaryhmässä G 21 tasoon, E-palkkaryhmässä G 24 tasoon ja F-palkkaryhmässä G 26 tasoon. Alarajoina sovellettavat G-palkkaluokat tulevat sopimuskauden aikana korotuksista johtuen vaiheittain nousemaan.
  • Koeajan enimmäiskesto päivitettiin 4 kuukaudesta nykylain tasolle 6 kuukauteen.
  • Työehtosopimukseen sovittiin pelisäännöt vaihtelevan työajan työsopimusten käytölle.
  • Palkkaselvitystyöryhmä selvittää sopimuskauden aikana yksityisen sosiaalipalvelualan ja kunta-alan keskimääräisiä palkkatasoja, palkkaeroja ja niiden syitä sekä muita kilpailuneutraliteettikysymyksiä.
  • OAJ:n kanssa sovittavan varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien liityntäpöytäkirjan ohjeellista suunnitteluaikaosuutta päivitettiin varhaiskasvatuslainsäädännön muutosten vuoksi.
  • TES:iin tulee joitain vähäisiä tekstimuutoksia sekä muutamia työryhmiä.

Hyväksytty sovintoehdotus

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 1.4.2018-1.6.2019

Palkkaryhmien alarajakorotukset 1.6.2018 ja 1.6.2019

Lastentarhanopettajien liityntäpöytäkirja 1.2.2018-31.3.2020

TES-infon koulutusmateriaali

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri, p. 040 571 2330, tuomas.manttari@www.hyvinvointiala.fi