Työsuhdevalikko

Ammattiyhdistyskoulutuksiin osallistuminen

Kaikilla HALIn työehtosopimusaloilla hyväksytään vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ammattiyhdistyskoulutukset. Sosiaalipalvelualan TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä, terveyspalvelualan TES:n koulutussopimuksen 3 §:ssä, sosiaalialan järjestötyön TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä ja ensihoidon TES:n 23 §:ssä on määritelty edellytykset, joilla työntekijä voi osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen.

Lähinnä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattujen kurssien palkanmaksun ja kursseille osallistumisen periaatteet ovat työehtosopimusten liitteenä olevassa koulutussopimuksessa.

Eräät kurssit ovat jakautuneet kahteen jaksoon, jotka yhdessä muodostavat kurssin. Toisissa kursseissa on useampia osia, joista kukin muodostaa oman osakokonaisuuden omine ilmoittautumisineen.

Ammattiyhdistyskoulutukseen ilmoittaudutaan kyseisen kurssin järjestäjälle.

Vuoden 2022 ammattiyhdistyskoulutukset

Vuoden 2023 ammattiyhdistyskoulutukset