Työsuhdevalikko

Ammattiyhdistyskoulutukset

Kaikilla liittomme työehtosopimusaloilla hyväksytään vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ammattiyhdistyskoulutukset. Sosiaalipalvelualan TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä, sosiaalialan järjestötyön TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä, terveyspalvelualan TES:n koulutussopimuksen 3 §:ssä ja ensihoidon TES:n 23 §:ssä on määritelty edellytykset, joilla työntekijä voi osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen.

Lähinnä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattujen kurssien palkanmaksun ja kursseille osallistumisen periaatteet ovat työehtosopimusten liitteenä olevassa koulutussopimuksessa.

Eräät kurssit ovat jakautuneet kahteen jaksoon, jotka yhdessä muodostavat kurssin. Toisissa kursseissa on useampia osia, joista kukin muodostaa oman osakokonaisuuden omine ilmoittautumisineen.

Ammattiyhdistyskoulutukseen ilmoittaudutaan kyseisen kurssin järjestäjälle.

Alla on lueteltu palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan kursseista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen TSN:n, JHL:n, Talentian ja JytyPro:n kanssa sekä lastentarhanopettajien liitepöytäkirjan solmineen OAJ:n kanssa.

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu ERTO:n kanssa.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu TSN:n kanssa terveyspalvelualalle ja ensihoitopalvelualalle sekä Terveyspalvelualan Unionin Terveyspalvelualan rinnakkais-TES:n osalta JHL:n, Talentian ja Jytyn kanssa.