Työsuhdevalikko

Työmarkkinamateriaaliarkisto

Suomenkieliset työehtosopimukset

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.2.2018-30.4.2020

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018 (Terveyspalvelualan Unioni ry)

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014-31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014-31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.2.2012-28.2.2014

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus 1.3.2014 – 31.3.2017

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.2.2012-28.2.2014

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.2.2018-30.4.2020

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.5.2018 ja 1.4.2019

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2018

Svenskspråkiga kollektivavtal

Kollektivavtal för hälsovårdsbranchen 1.2.2018-31.3.2020

Kollektivavtal för organisationer inom det sociala området 1.2.2018-30.04.2020

Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen 1.2.2018-31.3.2020

Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen 1.2.2017–31.1.2018

Kollektivavtal för föreningar i socialbranschen 1.2.2017 – 31.1.2018

Kollektivavtal för hälsovårdsbranschen 1.2.2017-31.1.2018

Collective Agreement for the Private Social Services Sector 1 Feb 2017-31 Jan 2018

Työsopimukset

Työsopimuslomake yksityinen sosiaalipalveluala

Runkosopimus yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan ohjeistus määräaikaisten työsuhteiden käytöstä (PDF)

Terveyspalvelualan työsopimuslomake

Terveyspalvelualan työsopimus. Vaihtelevan työajan työsopimus. 1.6.2018 alkaen

Sosiaalialan järjestöissä tehtävää työtä koskeva työsopimuslomake

Sosiaalialan järjestötyön tehtävänkuvauslomake

Arbetsavtal för arbete i föreningar inom det sociala området

Palkkataulukot

Terveyspalvelualan taulukkopalkat 1.4.2020-30.4.2022

Terveyspalvelualan taulukkopalkat 1.4.2018

Sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko 1.4.2020-30.4.2022

Sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko 1.4.2018-1.6.2019

Sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko 1.4.2018

Sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko 1.1.2016

Sosiaalipalvelualan luottamusmieskorvaukset 1.1.2016

Sosiaalipalvelualan-G-palkkataulukko-1.7.2015

Sosiaalipalvelualan-G-palkkataulukko-1.7.2014

Sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko 1.2.2012 (PDF)

Sosiaalipalvelualan G-palkkataulukko 1.6.2011 (PDF)

Sosiaalipalvelualan palkkaryhmittely (PDF)

Järjestötyön peruspalkat 1.5.2020-30.4.2022

Järjestötyön peruspalkat 1.5.2018-30.4.2020

Järjestötyön peruspalkat ja luottamusmieskorvaukset 1.1.2016

Järjestötyön peruspalkat 2013 – 2015 (PDF)

Järjestötyön peruspalkat 1.5.2011 (PDF)

Ensihoito TES-palkat 1.8.2020 ja 1.8.2021

Paikalliset erät

Soveltamisohje yksityisen sosiaalipalvelualan 1.3.2013 paikallisen erän jakamisesta (PDF)

Soveltamisohje yksityisen sosiaalipalvelualan 1.2.2012 paikallisen erän jakamisesta (PDF)

Soveltamisohje yksityisen sosiaalipalvelualan 1.6.2011 paikallisen erän jakamisesta (PDF)

Paikallisen erän toteuttaminen sosiaalialan järjestöissä 1.3.2013 (PDF)

Järjestöjen palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmän soveltamisen ABC (PDF)

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä (PDF)

Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmä ja uudistukset (PDF)

Kesäharjoittelu

Kesäharjoittelu sosiaalialan järjestöissä 2017-2019 (PDF)

Kesäharjoittelu terveyspalvelualalla 2017 – 2019

Oppaat

Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2016 (PDF)

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön (PDF)

Järjestöjen vuosilomaopas 2016 (PDF)

Terveyspalvelualan vuosilomaopas 2016

Ansiotilastot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ansiotilasto 2018

Terveyspalvelualan ansiotilasto 2018

Sosiaalialan järjestöjen ansiotilasto 2018

Sosiaalialan järjestöt ansiotilastot 2017

Terveyspalvelualan palkkatilasto 2017

Yksityinen Sosiaalipalveluala Palkat 2017

Sosiaalipalvelualan ansiotilasto 2016

Sosiaalipalvelualan ansiotilasto 2015

Sosiaalipalvelualan ansiotilasto 2014

Terveyspalvelualan ansiotilasto 2016

Sosiaalialan järjestöjen ansiotilasto 2016

Sosiaalialan järjestöjen ansiotilasto 2015

Sosiaalialan järjestöjen ansiotilasto 2014

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2018

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2014

Linkit & liitteet

Sosiaalipalvelualan ansiotilasto 2016

Sosiaalipalvelualan ansiotilasto 2015

Sosiaalipalvelualan ansiotilasto 2014

Terveyspalvelualan ansiotilasto 2016

Sosiaalialan järjestöjen ansiotilasto 2016

Sosiaalialan järjestöjen ansiotilasto 2015

Sosiaalialan järjestöjen ansiotilasto 2014

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ansiotilasto 2014